Home

piramida raiului - coperta

Imboldul nemuririi a fost cel care i-a îndemnat pe faraoni să ridice monumentele funerare care au supravieţuit mileniilor, în forma binecunoscutelor piramide. Asemeni acestora, oamenii care sunt conduşi în acţiunile lor de aspiraţia nemuririi, simt nevoia să construiască astfel de edificii care să biruiască trecerea timpului. Creştinii, spre deosebire de regii Vechiului Egipt, sunt chemaţi să zidească astfel de monumente pentru sufletele lor, însă nu din piatră, ci dintr-un alt material de construcţie, spiritual.

Aceasta este ideea centrală a cărţii “Piramida Raiului”, a Sfântului Nicolae Velimirovici. Unde vom afla schiţele pentru edificarea unei asemenea piramide spirituale? În Sfânta Scriptură. Autorul analizează, în paralel, cele Zece Porunci (expresie a Vechiului Legământ încheiat între Dumnezeu şi oameni) cu Fericirile (expresie a Noului Legământ dintre Creator şi copiii săi).

Aşa cum sunt nouă porunci care îndeamnă omul înspre o disciplinare în relaţiile exterioare cu semenii săi, urmată de o a zecea care deplasează conduita omului înspre curăţia interioară a inimii, la fel Hristos predică despre nouă Fericiri, a căror căutare va conduce omul înspre desfătarea duhovnicească, însemnând pacea inimii, o pace care nu îi poate fi luată credinciosului şi care nu este afectată de circumstanţe. Personal, vă pot mărturisi că am experimentat o astfel de liniştire a sufletului în perioada aprilie – iunie 2014, iar acum sufletul meu tânjeşte şi lăcrimează după ea, cu un dor pe care l-am regăsit şi în scrierile Sfântului Siluan Atonitul.

Nu am să intru în detalii legat de analiza în pilde pe care Sfântul Nicolae Velimirovici o face atât Poruncilor, cât şi Fericirilor. Însă aşa cum sunt zece nivele ale Poruncilor (specifice Tatălui) şi zece nivele ale Fericirilor (predicate şi trăite de Fiu), cred că acestea se pot corobora cu cele zece nivele ale Roadei Duhului Sfânt (descrise de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni), rezultând o matrice spirituală în care se poate experimenta într-o realitate necreată frumuseţea desăvârşită a Sfintei Treimi.

“Cine inspiră, acela şi expiră. Cine inspiră pacea lui Dumnezeu întru sine, acela o va şi expira şi o va răspândi în jurul său, fără prea mari sforţări. De aici, a face pace înseamnă a primi şi a da. A primi pacea de la Domnul şi a o transmite pe ea oamenilor (…) din jurul tău.” – Piramida Raiului, Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Sofia, Bucureşti, 2013, pag.123

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s