Home

                                                                                   COMUNICAT

Noi, Grupul Civic de Inițiativă „Colectiv” Timișoara, fără a pretinde că suntem reprezentanții societății civile din Timișoara, în calitate de cetățeni care ne-am cunoscut în Piața Operei la protestele marcate de tragedia COLECTIV, am elaborat acest document care sintetizează revendicările Pieței. Acesta reprezintă un punct de plecare în viziunea noastră de reconstruire a societății românești, comunicatul nostru fiind lansat în dezbatere publică. În elaborarea acestui comunicat am preluat toate revendicările protestatarilor. Acestea vor fi anexate prezentei ca documente suport.

Solicitările protestatarilor din Timișoara sunt structurate pe capitole, după cum urmează:

CAP. 1

POLITIC    

 1.      Oameni capabili, educați, responsabili la conducerea țării.
 2.       Oamenii responsabili, integrii și competenți din punct de vedere profesional în funcții publice;
 3.      Guvern tehnocrat pâna la alegerile din 2016.
 4.      Un nou Parlament.
 5.       Maxim 300 de parlamentari;
 6.      Vot uninominal.
 7.      Oamenii politici care sunt anchetați sau suspectați de infracțiuni să își dea demisia sau să fie demiși.
 8.   Suspendarea de drept și ridicarea imunității până la decizia finală a instanței judecătorești în cazul persoanelor în funcții publice;
 9.      Existența antecedentelor penale atrage dupa sine incompatibilitatea cu orice funcție publică.
 10.      Fără nepotisme în sistemul public.
 11.      Eliminarea politicului din administrație.
  a.       Depolitizarea deciziilor de numire în funcții administrative (cu excepția Guvernului).
 12.      Mass-media să fie independentă de oamenii politici.
 13.       Presa să funcționeze pe principii profesionale (include principii de etică).
 14.      Promisiunile din timpul campaniei să fie făcute sub formă de contract cu poporul, cu un plan bine definit și cu deadline-uri, iar nerespectarea lui să atragă după sine demisia sau demiterea.
 15.       Programul electoral reprezintă un contract cu societatea. Aleșii au obligația să prezinte rapoarte anuale cu punerea în practică a programului. Ne așteptăm ca ONG-urile să monitorizeze acest proces.
 16.       Absoluta interzicere a traseismului politic pe durata mandatului.
 17.      Punerea în aplicare a prevederilor Proclamației de la Timișoara din 1989 (INCLUSIV punctul 8 – legea lustrației).
 18.   Realegerea Avocatului Poporului prin votul direct al cetățenilor.
 19.   Demiterea membrilor CNA și alegerea lor pe criterii profesionale de către reprezentanții mass-media.

CAP. 2

ECONOMIC ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

 1.      Resursele naturale ale României să fie exploatate în beneficiul cetățenilor României.
 2.      Transparență în luarea deciziilor cu privire la utilizarea bugetului public (central și local).
 3.       Publicarea tuturor detaliilor contractelor de lucrări publice;
 4.   Urmărirea execuției bugetare, în orice moment al său prin intermediul unui sistem centralizat, electronic, accesibil publicului larg online și gratuit.
 5.      Locuri de muncă pentru tineri. Stimularea investițiilor prin:
 6.       Investiții în lucrări de infrastructură;
 7.   Creșterea susținerii cooperativelor, în domeniile agricultură, servicii, meșteșugărie, tehnic etc.
 8.      Reformarea sistemului fiscal în vederea susținerii economice și asigurarea stabilității sale. Cu direcționarea către:
 9.       Simplificare;
 10.      Stabilitate.
 11.      Taxarea veniturilor tuturor cultelor religioase.

CAP. 3

SOCIAL

 1.      Creșterea sumei alocate veniturilor și indemnizațiilor sociale, corelat cu ponderea acestora în PIB și cu inflația, pe domeniile:

– salariul minim pe economie;

– alocații pentru copii;

– pensii: limită de vârstă și luarea in considerare a persoanelor cu dizabilități;

– burse de merit și burse sociale pentru studenți și elevi;

– ajutorul de șomaj;

– stimularea integrării sociale a persoanelor private de libertate și a șomerilor.

 1.      Măsuri durabile care să vizeze păstrarea forței de muncă în țară.

CAP. 4

CULTURAL

 1.      Renunțarea la investiția publică aferentă Catedralei Mântuirii Neamului.

CAP. 5

SĂNĂTATE

 1.      Acordarea a minim 10% din PIB pentru sănătate.
 2.       Creșterea nivelului de salarizare corelat cu piața europeană a muncii, pentru a încuraja profesarea în țară;
 3.      Angajarea cadrelor medico-sanitare, pe bază de competență, fără a fi afectată de nepotisme;
 4.       Repunerea în funcțiune și dotarea Institutului de Cercetare „Ioan Cantacuzino”;
 5.      Redeschiderea fabricilor românești de medicamente.
 6.      Modernizarea spitalelor conform standardelor internaționale.
 7.       Demiterea și sancționarea drastică a personalului medical care nu respectă Codul Deontologic – reformarea Colegiului Medicilor în acest sens;
 8.      Asigurarea instituțiilor medicale cu necesarul de personal.

CAP. 6

MEDIU

 1.      O Românie curată, în sensul responsabilității instituționale în ceea ce privește conservarea patrimoniului natural național.
 2.      Interzicerea exportului de lemn, în sensul încurajării exportului de produse cu valoare adăugată mare (ex: mobilă) și interzicerea exportului de materie primă (ex: bușteni, semifabricate, cherestea).

CAP. 7

EDUCAȚIE

 1.      Investirea în educație (minim 6% din PIB).
 2.       Investirea de fonduri pentru construirea de noi școli în mediul rural și în mijloace de transport pentru elevi, studenți și cadre didactice;
 3.      Investirea în renovarea școlilor existente;
 4.       Angajarea unui număr suficient de cadre didactice;
 5.      Creșterea salariilor cadrelor didactice;
 6.       Reînființarea de școli profesionale și vocaționale;
 7.       Alocarea de fonduri pentru dotarea școlilor cu materiale didactice;
 8.      Dotarea cabinetelor medicale din școli, inclusiv cu resurse umane;
 9.    Angajarea unui număr suficient de psihologi în școală, cu obligativitatea consilierii psihologice și psihopedagogice.
 10.      Scoaterea disciplinei „Religie” din școli.
 11.        Stabilirea orei de religie ca materie opțională, înainte sau după programul școlar, fără notare în catalog, cu realizarea unei cereri de la părinți, în funcție de vârsta școlarilor;
 12.       Introducerea în programa școlară a Istoriei Religiilor din clasa a V-a, predată de profesor de istorie, nu preoți sau teologi;
 13. Elaborarea manualelor de Istorie a Religiilor.
 14.      Sistemul de învățământ să se bazeze pe principiul colaborării între subiecții procesului didactic și nu pe competiția dintre ei.
 15.      Reforma în învățământ.
 16.        Creșterea ponderii votului studenților la minimum 25% în procesul de desemnare a rectorului;
 17.       Adoptarea unei forme de învățământ modern;
 18.        Angajarea cadrelor didactice, prioritar pe baza testelor de aptitudini. Reevaluarea periodică a competențelor tuturor cadrelor didactice;
 19. Promovarea unui stil de viață sănătos și educație pentru sănătate;
 20.        Introducerea obligativității existenței și actualizarea unei platforme online accesibilă tuturor studenților, elevilor și cadrelor didactice care să includă, fără excepție:
 21.                                                                                CV-urile tuturor cadrelor didactice;
 22.                                                                              Accesul personal la situația școlară a fiecărui student/elev;

                                                                     iii.      Afișarea tuturor planurilor de învățământ actualizate.

CAP. 8

JUSTIȚIE

 1.      Pedepse aspre politicienilor.
 2.        Agravarea cuantumului pedepsei pentru fapte sancționate de lege, realizate pe durata exercitării funcției publice;
 3.       Sub incidența acestor fapte intră cu precădere: darea și luarea de mită, traficul de influență.
 4.      Reformă în justiție.
 5.       Suplimentarea locurilor de muncă;
 6.      Asigurarea decentă a condițiilor de detenție.
 7.      Finalizarea tuturor dosarelor controversate ale ultimilor 26 de ani.
 8.       Deturnarea Revoluției din 1989;
 9.                                                                                Eliminarea termenului de prescripție.
 10.      Mineriadele;
 11.       Devalizarea băncilor;
 12.      Distrugerea economiei naționale.

       

Dorința noastră este de a demara dezbaterile asupra acestor revendicări centralizate, scopul fiind atât optimizarea elaborării programatice, cât și identificarea mecanismelor instituționale de implementare a solicitărilor exprimate în Piața Operei de către protestatari.

Notă: Grupul Civic de Inițiativa “Colectiv” Timișoara are drept scop atât crearea unui cadru de dezbatere publică, cât și centralizarea revendicărilor străzii. În acest context, Grupul încurajează continuarea protestelor de o manieră nonviolentă care să demareze resetarea sistemului administrativ și politic românesc.

Grupul Civic de Inițiativă “Colectiv” Timișoara.

Timișoara, 08 noiembrie 2015

Au contribuit:
Simona MurariuInginer software Florin OlteanuInginer automatist
Ovidiu StoicaTeolog Ovidiu BoldorStudent
Ștefan CojocneanProfesor de sport S.P.S. – Student
Florin RadovanMuncitor Mihai MunteanInginer software
Andreea NiculaPsiholog Dani HolocanStudent
Ciprian Brădescu Student C.F. – Inginer mecanic
Ciprian BaciuEconomist Călin TincăuInginer mecanic
Nina CioroboiuStudent Lorand SzakacsInginer software
Caius MureșanInginer software Mihai LisețchiConsultant
Teodora VasileStudent
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s